اطلاعات بازی
زمان بازی یکشنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۹ - 15:30 - هفته 22
مسابقات سوپر لیگ
رویداد‌های بازی
رویدادی برای این بازی تعریف نشده است.
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو