اطلاعات بازی
زمان بازی یکشنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۹ - 12:30 - هفته 13
مسابقات لیگ برتر
رویداد‌های بازی
'27
گلزن: اریک بیکفالوی
'28
Komnen Andrić
'36
رافال Augustyniak
'37
ورود: الکسی اوسیف خروج: الکسی Gerasimov
'38
Cătălin Carp
'38
اریک بیکفالوی
'46
ورود: ولادیسلاو Kamilov خروج: Cătălin Carp
'46
ورود: دمیتری Sysuev خروج: Azer علیف
'55
آرتم Golubev
'61
گلزن: Komnen Andrić
'61
ورود: کـیریل Folmer خروج: ویاچسلاو کروتوف
'64
ورود: ویاچسلاو Podberezkin خروج: دمیتری افرموف
'73
یوری باوین
'79
Alexey Nikitin
'85
ورود: تیمور ژامالتدینوف خروج: آرتم Golubev
'90 +1
ویاچسلاو Podberezkin
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو