اطلاعات بازی
زمان بازی یکشنبه ۴ آبان ۱۳۹۹ - 23:30 - هفته 7
مسابقات لالیگا اسپانیا
رویداد‌های بازی
'23
آریتز الوستوندو
'35
میکل اویارزابال
'46
گلزن: رافائل میر
'54
گلزن: میکل اویارزابال
'56
ورود: دنیل Escriche Romero خروج: دیوید فریرو
'56
ورود: سرخیو گومز مارتین خروج: ساندرو رامیرز
'60
دنیل Escriche Romero
'63
ورود: میکل مرینو خروج: یان گوريدي
'63
ورود: الکساندر ایزاک خروج: ویلیان ژوزه دا سیلوا
'64
میکل اویارزابال
'68
گلزن: کریستین پورتو
'71
ورود: خاویر اونتیوروس خروج: خاویر Galán Gil
'71
ورود: Gastón Alexis گاستون سیلوا خروج: پابلو مفئو
'71
ورود: Kelechi نواكالی خروج: خایمه سیوانه
'75
گلزن: الکساندر ایزاک
'76
ورود: یان بائوتیستا خروج: میکل اویارزابال
'76
ورود: روبرتو لوپز خروج: داوید سیلوا
'76
ورود: مودیبو سانیان خروج: کریستین پورتو
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو