اطلاعات بازی
زمان بازی شنبه ۳ آبان ۱۳۹۹ - 20:00 - هفته 7
مسابقات لالیگا اسپانیا
رویداد‌های بازی
'16
دیوید گارسیا
'24
یرای آلوارز
'26
رائول گارسیا
'29
ورود: اونای گارسیا خروج: آریدانه هرناندز
'54
اویر سنجورجو
'63
اینیاسیو ویدال
'74
ورود: آدرین لوپز خروج: انریکو گالگو
'74
ورود: انریکه بارخا خروج: جاناتان خونی
'78
ورود: آسیر ویالیبره خروج: اینیاکی ویلیامز
'81
روبن گارسیا
'82
ورود: یان Morcillo Conesa خروج: الکس برنگر
'82
ورود: یوری برچیچ خروج: میکل بالنزیاگا
'87
ورود: اینیگو ویسنته خروج: ایکر مونیاین
'87
ورود: اویر Zarraga Egaña خروج: اونای لوپز
'88
ورود: روبرتو تورس خروج: فاکوندو رونکالیا
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو