اطلاعات بازی
زمان بازی یکشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۹ - 20:00 - هفته 6
مسابقات لالیگا اسپانیا
رویداد‌های بازی
'26
ایوان مارکونه
'30
فلورین لژون
'33
دني كالوو
'39
گلزن: پره ميا
'46
ورود: امیلیانو ریگونی خروج: خوان Sánchez Miño
'46
ورود: ویکتور لاگواردیا خروج: فلورین لژون
'47
خوزه آنتونیو Morente Oliva
'61
خوزه آنتونیو Fernández Pomares
'62
ورود: خاویر López Carballo خروج: آدرین مارین
'62
ورود: بورخا ساینز خروج: ادگار مندز
'62
ورود: توماش پینا خروج: خوزه ایگناسیو رامالو
'66
ورود: Omenuke MFulu خروج: ایوان مارکونه
'67
رودریگو الی
'78
امیلیانو ریگونی
'81
ورود: لوییس ریوخا گونزالس خروج: رودریگو الی
'83
ورود: گویدو کاریو خروج: خوزه آنتونیو Fernández Pomares
'84
ورود: دیگو دیگو گونزالس خروج: امیلیانو ریگونی
'86
گلزن: خوزه آنتونیو Morente Oliva
'90 +1
ورود: لوییس میگل سانچز بنیتز خروج: خوزه آنتونیو Morente Oliva
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو