اطلاعات بازی
زمان بازی یکشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۹ - 14:30 - هفته 11
مسابقات لیگ برتر
رویداد‌های بازی
'14
اشتفان استراندبرگ
'28
الکساندر لوموویتسکی
'36
گلزن: الکساندر لوموویتسکی
'39
کـیریل پانچنکو
'56
دانیل Miškić
'61
ورود: ویاچسلاو Podberezkin خروج: آندری Egorychev
'67
Ihor Kalinin
'71
ورود: Kings Kangwa خروج: لوکا جورجویچ
'71
ورود: یوری کووالف خروج: الکساندر لوموویتسکی
'76
ورود: آرتم Shabolin خروج: دمیتری افرموف
'77
ورود: پاول پوگربنیاک خروج: دانیل Miškić
'81
رابرت بائر
'84
ورود: گورام Adzhoev خروج: کـیریل پانچنکو
'85
ورود: والری Gromyko خروج: اوانز Kangwa
'88
ورود: دنیل Khlusevich خروج: یوری کووالف
'90 +2
رومن Emelyanov
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو