اطلاعات بازی
زمان بازی یکشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۹ - 22:15 - هفته 3
مسابقات سری آ ایتالیا
رویداد‌های بازی
رویدادی برای این بازی تعریف نشده است.
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو