اطلاعات بازی
زمان بازی چهارشنبه ۹ مهر ۱۳۹۹ - 19:30 - هفته 1
مسابقات سری آ ایتالیا
رویداد‌های بازی
'1
گلزن: روملو لوکاکو
'25
گلزن: روبرتو گالیاردینی
'34
گلزن: جانلوکا کاپراری
'37
ورود: گائتانو لتیتزیا خروج: فدریکو باربا
'42
گلزن: اشرف حکیمی
'46
ورود: الساندرو تویا خروج: روبرتو اینسینیه
'46
ورود: Daam Foulon خروج: کریستین ماجو
'52
ورود: نیکولو بارلا خروج: آرتورو ویدال
'63
ورود: جانلوکا لاپادولا خروج: گابریله مونچینی
'65
ورود: ایوان پریشیچ خروج: اشلی یانگ
'65
ورود: لائوتارو مارتینز خروج: روملو لوکاکو
'65
ورود: مارسلو بروزوویچ خروج: استفانو سنسی
'70
ورود: پرپاریم هتمای خروج: برایان دابو
'71
گلزن: لائوتارو مارتینز
'73
پاسکواله اسکیاتارلا
'81
ورود: کریستین اریکسن خروج: روبرتو گالیاردینی
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو