اطلاعات بازی
زمان بازی یکشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۹ - 16:30 - هفته 3
مسابقات سری آ ایتالیا
رویداد‌های بازی
'15
ورود: جانلوکا لاپادولا خروج: گابریله مونچینی
'19
ورود: دنیلو لارانگیرا خروج: گری مدل
'62
ورود: برایان دابو خروج: پرپاریم هتمای
'62
ورود: مارکو سائو خروج: جانلوکا کاپراری
'66
گلزن: جانلوکا لاپادولا
'67
ورود: استفانو دنسویل خروج: آرون Hickey
'67
ورود: ریکاردو اورسولینی خروج: آندریاس اولسن
'73
ورود: الساندرو تویا خروج: یاگو فالکه
'73
ورود: ریکاردو امپروتا خروج: آرتور یونیتا
'74
ماتیاس اسوانبرگ
'77
ورود: امانوئل وینیاتو خروج: ماتیاس اسوانبرگ
'77
ورود: نیکولا سانسونه خروج: لورنزو دی سیلوستری
'79
پاسکواله اسکیاتارلا
'82
Daam Foulon
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو