اطلاعات بازی
زمان بازی یکشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۹ - 17:30 - هفته 9
مسابقات لیگ بلژیک
رویداد‌های بازی
'46
ورود: منو کخ خروج: بنوا پولاین
'47
گلزن: Knowledge Musona
'59
ورود: فابریس Olinga Essono خروج: بنی Badibanga
'61
سعد آکوزول
'62
دنی Hočko
'65
ورود: Konan Ignace Jocelyn N’dri خروج: ممدو کانه
'68
مارکو باکیچ
'74
ورود: سرژ Tabekou خروج: مارکو باکیچ
'77
ینس کولس
'79
گلزن: جاناتان Heris
'81
ورود: نیلس Schouterden خروج: آدریانو کوریا کلارو
'85
ورود: هارلم گنوهره خروج: Robbe Quirynen
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو