اطلاعات بازی
زمان بازی دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۹ - 22:15 - هفته 9
مسابقات لیگ بلژیک
رویداد‌های بازی
رویدادی برای این بازی تعریف نشده است.
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو