اطلاعات بازی
زمان بازی شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۹ - 23:00 - هفته 4
مسابقات لیگ پرتغال
رویداد‌های بازی
'9
گلزن: Nuno Miguel Gomes dos Santos
'11
پدرو گونسالوس
'19
ژسوس مانوئل کورونا
'20
Zaidu سانوسی
'25
گلزن: ماتئوس اوریبه
'45
گلزن: ژسوس مانوئل کورونا
'45 +6
لوییس لوئیس نتو
'54
اوتاویو دا سیلوا مونتیرو
'56
ورود: لوچیانو ویتو خروج: Jovane Eduardo Borges Cabral
'59
ورود: آنتونیو تونی مارتینز خروج: موسی مارگا
'59
ورود: فلیپه فلیپه آندرسون خروج: لوییس فرناندو دیاز
'61
زهیر فضال
'62
ورود: Gonzalo Jordy Plata Jiménez خروج: لوییس لوئیس نتو
'62
ورود: Tiago Barreiros de Melo Tomás خروج: Nuno Miguel Gomes dos Santos
'76
ورود: Eulânio Ângelo Chipela Gomes خروج: ویلسون مانافا
'76
ورود: روماریو بارو خروج: اوتاویو دا سیلوا مونتیرو
'78
ورود: ژوائو ماریو ناوال دا کوستا ادواردو خروج: Matheus Luiz Nunes
'78
ورود: آندراژ اشپورار خروج: پدرو پورو
'79
سباستین کوتس
'79
لوچیانو ویتو
'86
آگوستین مارچزین
'87
گلزن: لوچیانو ویتو
'90 +1
ورود: مهدی طارمی خروج: ماتئوس اوریبه
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو