اطلاعات بازی
زمان بازی یکشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۹ - 18:15 - هفته 5
مسابقات اردیویژه هلند
رویداد‌های بازی
'11
وسل دمرس
'59
Jørgen Strand Larsen
'64
احمد El Messaoudi
'65
ورود: آلسیو دا كروز خروج: پاتریک یوستن
'66
ورود: محمد ال هنکوری خروج: Jørgen Strand Larsen
'70
بارت van Hintum
'73
ورود: الیرو الیا خروج: موسی سیلا
'76
ورود: آرین روبن خروج: رامون پاسکال لوندکویست
'84
ورود: دنیل ارزانی خروج: بارت رامسلار
'85
آزور ماتوسیوا
'88
ورود: گابریل آلبرت گودموندسون خروج: دنیل van Kaam
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو