اطلاعات بازی
زمان بازی شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ - 16:05
مسابقات جام حذفی انگلیس
رویداد‌های بازی
'14
جین تائو Jiang
'15
Cleverson Gabriel Cordova
'31
Cleverson Gabriel Cordova
'45 +2
گلزن: Alan Douglas آلان کاروالیو
'45 +1
Weipeng Jiang
'46
ورود: دنیس پوپوویچ خروج: Jiangshan یائو
'61
ورود: نیکو یناریس خروج: Xizhe ژانگ
'61
ورود: جاناتان ویرا خروج: Ziming یون وانگ
'61
ورود: یونینگ ژانگ خروج: Guobo دیانزو لیو
'62
ورود: Zihao جونلینگ یان خروج: Xinfeng Fang
'62
ورود: رومن الساندرینی خروج: فانگ ژو یون وانگ
'62
ورود: Junchen Zhou خروج: Haochen ژانگ
'68
Zihao جونلینگ یان
'74
ورود: رناتو رناتو آگوستو خروج: Alan Douglas آلان کاروالیو
'77
ورود: جوزف مینالا خروج: یو جون یانگ
'79
خروج: جین تائو Jiang
'87
Weipeng Jiang
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو