اطلاعات بازی
زمان بازی پنجشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۹ - 21:00
مسابقات لیگ کاپ انگلیس
رویداد‌های بازی
'4
گلزن: دیوید مک گولدریک
'15
ورود: اریک پیترز خروج: یوهان برگ گودموندسون
'62
ورود: اولیور مک برنی خروج: دیوید مک گولدریک
'62
ورود: بیلی شارپ خروج: اولیور برک
'67
گلزن: ماتی ویدرا
'68
فیل جاگیلکا
'75
ورود: جاش بنسون خروج: اشلی وستوود
'81
اتان آمپادو
'82
ورود: کریس وود خروج: جی رودریگز
'87
ورود: کریس باشام خروج: Jayden Bogle
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو