اطلاعات بازی
زمان بازی سه‌شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۹ - 22:30
مسابقات لیگ کاپ انگلیس
رویداد‌های بازی
'14
گلزن: پدی Madden
'32
پدی Madden
'45 +1
الکس Hurst
'49
گلزن: دنی وایتهد
'56
ورود: هاروی Saunders خروج: چد اوانز
'62
ورود: مارک دافی خروج: پل Coutts
'64
Christian Alexis Montaño Castillo
'64
ورود: لوک Joyce خروج: دنیل اسمیت
'70
شاون Brisley
'72
ورود: دیوید Worrall خروج: هری McKirdy
'74
ورود: اسکات Burgess خروج: امانوئل Oyeleke
'75
گلزن: جاش موریس
'78
زاچاری میلز
'80
ورود: جی Matete خروج: کالوم Camps
'90 +2
گلن ولان
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو