اطلاعات بازی
زمان بازی سه‌شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۹ - 23:15
مسابقات لیگ کاپ انگلیس
رویداد‌های بازی
'60
ورود: جردن آیو خروج: جفری شلوپ
'61
ورود: ممدو ساخو خروج: سام وودز
'62
ورود: جفرسون لرما خروج: جک استیسی
'70
ورود: آندروس تاونسند خروج: نیا کربی
'74
ورود: دن گوسلینگ خروج: لویس کوک
'83
ورود: دومینیک سولانکه خروج: هری آرتر
'90 +3
مارتین کلی
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو