اطلاعات بازی
زمان بازی شنبه ۵ مهر ۱۳۹۹ - 15:30 - هفته 6
مسابقات Regionalliga
رویداد‌های بازی
'27
تیمو Hölscher
'50
لوکا Schlax
'59
گلزن: حمزه سلمان
'62
ورود: مایک Kegel خروج: تیمو Hölscher
'65
ورود: ونسان Geimer خروج: لوکاس Musculus
'65
ورود: فلورین دیتس خروج: تیم Lemperle
'71
ورود: لوکاس Nottbeck خروج: کریستین کلمنس
'71
ورود: جاستین Petermann خروج: لوکا Schlax
'72
ورود: رومن Prokoph خروج: جولین گونتر اشمیت
'75
خروج: فرانسیس Ubabuike
'79
گلزن: ونسان Geimer
'84
ورود: جانلوکا رامپف خروج: مایک اووسو
'87
الیاس Oubella
'89
ونسان Geimer
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو