اطلاعات بازی
زمان بازی دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۹ - 19:30
مسابقات باشگاهی دوستانه
رویداد‌های بازی
'46
ورود: ماکسیمیلیان Hippe خروج: لوکاس پیشچک
'46
ورود: تایلان Duman خروج: Reinier Jesus Carvalho
'46
ورود: لاسانا فایی خروج: مایکل Gonçalves Pinto
'46
ورود: Danzell گراونبرخ خروج: لنارت Thy
'46
ورود: مادوکا اوکویه خروج: بنجامین فن لیر
'63
گلزن: مارکو رویس
'63
ورود: Laros دوارته خروج: عادل Auassar
'63
ورود: تام Beugelsdijk خروج: مایکل Heylen
'64
ورود: مانوئل فرای خروج: جولین برانت
'66
گلزن: مانوئل فرای
'70
ورود: Göktan Gürpüz خروج: مارکو رویس
'73
ورود: اسون Mijnans خروج: دروی دوارته
'73
ورود: امانوئل Emegha خروج: برایان Smeets
'80
ورود: بردلی مارتیس خروج: محمد Rayhi
'81
گلزن: امانوئل Emegha
'83
ورود: نامدی کالینز خروج: جیووانی رینا
'86
ورود: مارکو Hober خروج: محمود داهود
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو