اطلاعات بازی
زمان بازی شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ - 23:15
مسابقات دی اف بی پوکال
رویداد‌های بازی
'13
ماکسیمیلیان Oesterhelweg
'40
توماس Steinherr
'45 +3
دنیس Slamar
'45 +2
دیوی سلکه
'46
ورود: تاهیت چونگ خروج: یویا اوساکو
'46
ورود: دیوی کلاسن خروج: پاتریک Erras
'49
گلزن: جاشوا سارجنت
'60
ورود: پاسکوال Verkamp خروج: تئودور Bergmann
'67
رنه Eckardt
'70
ورود: الکساندر Prokopenko خروج: توماس Steinherr
'74
ورود: نیکلاس فولکروگ خروج: دیوی سلکه
'74
ورود: نیک وولتمید خروج: لئوناردو بیتنکورت
'88
گلزن: تاهیت چونگ
'90 +2
ورود: جان Düzel خروج: دومینیک Bock
'90 +2
ورود: لوکاس Stauffer خروج: رنه Eckardt
'90 +2
ورود: یوهانس اگشتاین خروج: جاشوا سارجنت
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو