اطلاعات بازی
زمان بازی شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ - 21:00
مسابقات دی اف بی پوکال
رویداد‌های بازی
'61
ورود: توماس پلدل خروج: ژان زیمر
'73
آندره هوفمان
'76
ورود: تورستن Röcher خروج: رابین Krauße
'78
دومینیک فرانک
'78
ورود: کلوین اوفوری خروج: برندون بورلو
'78
ورود: یاکوب Piotrowski خروج: آلفردو مورالس
'80
گلزن: توماس پلدل
'81
ورود: ماکسیمیلیان بیستر خروج: جاستین بوتلر
'82
ورود: نانا اوپوکو آمپوما خروج: ادگار پریب
'90
کلوین اوفوری
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو