اطلاعات بازی
زمان بازی شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ - 18:00
مسابقات دی اف بی پوکال
رویداد‌های بازی
'17
یوناس هکتور
'26
یوناس هکتور
'26
کریستین اشکودا
'28
Tolcay جیگرچی
'30
ورود: مارکو هوگر خروج: بنو اشمیتز
'36
گلزن: الویس رکسبکای
'43
گلزن: رافائل چیخوس
'44
تیم Häußler
'46
ورود: نیکولا Jürgens خروج: کریستین اشکودا
'46
ورود: توگای Uzan خروج: یوهانس Manske
'55
فیلیپ Zeiger
'68
گلزن: صالیح ازجان
'68
ورود: Michael Junior ژیبورا خروج: توگای Uzan
'69
ورود: یان Binias خروج: رنه Pütt
'71
ورود: سباستیان بورنائو خروج: رافائل چیخوس
'71
ورود: نوا کاترباخ خروج: یانس هورن
'75
ورود: پل Manske خروج: دنیس Lemke
'77
ورود: کینگزلی اهیزیبوئه خروج: یوناس هکتور
'77
ورود: تیم Lemperle خروج: صالیح ازجان
'85
گلزن: دومینیک درکسلر
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو