اطلاعات بازی
زمان بازی شنبه ۸ شهریور ۱۳۹۹ - 21:30
مسابقات باشگاهی دوستانه
رویداد‌های بازی
'4
گلزن: کینسی پرومس
'35
سباستین روده
'36
دنی دا کاستا
'46
ورود: گونسالو پاکینچیا خروج: راگنار Ache
'46
ورود: محمد Kudus خروج: لاسینا ترائوره
'46
ورود: دومینیک کور خروج: سباستین روده
'46
ورود: آیمن بارکوک خروج: دایچی کامادا
'47
گلزن: محمد Kudus
'51
گلزن: آندره سیلوا
'54
رایان گراونبرخ
'65
اوبیته اوان اندیکا
'67
دومینیک کور
'71
ورود: المامی توره خروج: مارتین هینترئگر
'71
ورود: استیون زوبر خروج: اوبیته اوان اندیکا
'71
ورود: لوکاس سیلوا ملو خروج: دنی دا کاستا
'71
ورود: ماکوتو هاسبه خروج: دیوید آبراهام
'74
ورود: دیوید نرس خروج: رایان گراونبرخ
'81
ورود: تیموتی چندلر خروج: آندره سیلوا
'81
ورود: باس دوست خروج: اشتفان ایلزانکر
'81
ورود: جبرئیل سو خروج: فیلیپ کاستیچ
'88
ورود: یورگن اکلنکمپ خروج: کینسی پرومس
'89
ورود: سرجینیو دست خروج: نصیر مزراوی
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو