اطلاعات بازی
زمان بازی شنبه ۱ شهریور ۱۳۹۹ - 20:30
مسابقات باشگاهی دوستانه
رویداد‌های بازی
'22
ورود: جبرئیل سو خروج: اشتفان ایلزانکر
'39
ورود: تیمو بائومگارتل خروج: دنزل دومفرایز
'46
ورود: فردریک رونو خروج: کوین تراپ
'46
ورود: یوریت هندریکس خروج: دونیل مالن
'46
ورود: دایچی کامادا خروج: آندره سیلوا
'46
ورود: المامی توره خروج: لوکاس سیلوا ملو
'46
ورود: مارتین هینترئگر خروج: دومینیک کور
'46
ورود: راگنار Ache خروج: آیمن بارکوک
'46
ورود: استیون زوبر خروج: فیلیپ کاستیچ
'46
ورود: تیموتی چندلر خروج: ماکوتو هاسبه
'46
ورود: سباستین روده خروج: دنی دا کاستا
'46
ورود: باس دوست خروج: گونسالو پاکینچیا
'55
گلزن: دایچی کامادا
'63
گلزن: کودی گاکپو
'64
ورود: اریک گوتيرز خروج: Mauro Jaqueson Júnior Ferreira dos Santos
'64
ورود: آرماندو ابیپسو خروج: اولیویر بوسکالی
'64
ورود: میشال سادیلک خروج: پابلو روزاریو
'64
ورود: دانته ریگو خروج: رایان توماس
'69
گلزن: مارتین هینترئگر
'76
ورود: اریک دورم خروج: اوبیته اوان اندیکا
'84
ورود: جوئل Piroe خروج: سام لامرس
'84
ورود: ریچارد لدزما خروج: محمدامین ایهاتارن
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو