اطلاعات بازی
زمان بازی شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ - 18:00 - هفته 1
مسابقات بوندسلیگا آلمان
رویداد‌های بازی
'8
ناتان De Medina
'13
ورود: سدریک Brunner خروج: ناتان De Medina
'33
باس دوست
'46
ورود: استیون زوبر خروج: دنی دا کاستا
'46
ورود: آیمن بارکوک خروج: دومینیک کور
'51
گلزن: Cebio Soukou
'55
آیمن بارکوک
'62
گلزن: آندره سیلوا
'70
سدریک Brunner
'73
ورود: کریستین Gebauer خروج: ریتسو دوان
'73
ورود: Jacob Barrett لارسن خروج: Anderson-Lenda Lucoqui
'73
ورود: فابین Kunze خروج: Cebio Soukou
'76
ورود: اشتفان ایلزانکر خروج: سباستین روده
'81
ورود: اسون شیپلاک خروج: سرخیو کوردووا
'88
ورود: تیموتی چندلر خروج: دایچی کامادا
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو