اطلاعات بازی
زمان بازی چهارشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۹ - 17:30
مسابقات باشگاهی دوستانه
رویداد‌های بازی
رویدادی برای این بازی تعریف نشده است.
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو