اطلاعات بازی
زمان بازی شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ - 19:00 - هفته 2
مسابقات لیگ بلژیک
رویداد‌های بازی
رویدادی برای این بازی تعریف نشده است.
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو