اطلاعات بازی
زمان بازی چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹ - 23:15 - هفته 6
مسابقات لیگ ملت‌های اروپا
رویداد‌های بازی
'6
دامیان بوهار
'21
یاسمین کرتیچ
'46
ورود: Evangelos Pavlidis خروج: جیورجوس جیاکوماکیس
'56
جورجوس تزاولاس
'56
یوزیپ ایلیچیچ
'67
ورود: بنجامین وربیچ خروج: دامیان بوهار
'67
ورود: کریستوس Tzolis خروج: خوزه کارلوس زکا
'77
ورود: آندراژ اشپورار خروج: هریس ووچکیچ
'77
ورود: آمدی وتری خروج: جاکا بیجول
'79
ورود: جیورجوس Masouras خروج: جورجوس تزاولاس
'81
آمدی وتری
'85
آناستاسیوس باکاستاس
'88
یوره بالکووتس
'88
دیمیتریس لیمنیوس
'90
پانتلیس هاتزیدیاکوس
'90 +4
جیورجوس کیریاکوپولس
'90 +1
ورود: جیورجوس کیریاکوپولس خروج: کونستانتینوس تسیمیکاس
'90 +2
ورود: کنان Bajrič خروج: یوزیپ ایلیچیچ
'90 +2
ورود: نیتس اسکوبیتس خروج: سندی Lovric
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو