اطلاعات بازی
زمان بازی یکشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۹ - 23:15 - هفته 5
مسابقات لیگ ملت‌های اروپا
رویداد‌های بازی
'32
گلزن: کونستانتینوس فورتونیس
'41
گلزن: آناستاسیوس باکاستاس
'46
ورود: Mihail Caimacov خروج: Eugeniu Cociuc
'46
ورود: الکساندرو اپوریانو خروج: Eugeniu Cebotaru
'47
'61
Ion Jardan
'62
ورود: Iaser Ţurcan خروج: وادیم Raţă
'62
ورود: جیورجوس کیریاکوپولس خروج: کونستانتینوس تسیمیکاس
'65
ورود: کریستوس Tzolis خروج: کونستانتینوس فورتونیس
'71
ورود: کریستین Dros خروج: ویتالیه داماشکان
'78
ورود: جیورجوس جیاکوماکیس خروج: Evangelos Pavlidis
'78
ورود: Tasos Chatzigiovanis خروج: دیمیتریس لیمنیوس
'83
ورود: الکساندرو Boiciuc خروج: آرتور یونیتا
'90 +1
Veaceslav Posmac
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو