اطلاعات بازی
زمان بازی یکشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۹ - 22:15 - هفته 3
مسابقات لیگ ملت‌های اروپا
رویداد‌های بازی
'17
Mihail Caimacov
'45 +2
Veaceslav Posmac
'45 +3
آناستاسیوس باکاستاس
'46
ورود: الکساندرو اپوریانو خروج: Mihail Caimacov
'50
گلزن: پتروس ماندالوس
'57
Ion Nicolăescu
'58
ورود: Nicolae Milinceanu خروج: Ion Nicolăescu
'64
ایگور Armaş
'66
ورود: دنیس Marandici خروج: وادیم Raţă
'69
ورود: لازاروس Rota خروج: پانتلیس هاتزیدیاکوس
'70
ورود: کونستانتینوس فورتونیس خروج: پتروس ماندالوس
'76
ورود: Petru Racu خروج: آرتور یونیتا
'76
ورود: دیمیتریس پلکاس خروج: دیمیتریس لیمنیوس
'83
ورود: تاسیارچیس فونتاس خروج: Evangelos Pavlidis
'83
ورود: آندریاس بوچالاکیس خروج: دیمیتریوس کورمپلیس
'88
Nicolae Milinceanu
'88
لازاروس Rota
'90 +4
کونستانتینوس فورتونیس
'90 +4
Petru Racu
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو