اطلاعات بازی
زمان بازی دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۹ - 23:15 - هفته 2
مسابقات لیگ ملت‌های اروپا
رویداد‌های بازی
'22
یان بدنارک
'24
هریس Hajradinović
'45
گلزن: کمیل گلیک
'46
ورود: ادین ویشکا خروج: آمر گویاک
'60
ورود: ادین ژکو خروج: محمد بشیچ
'67
گلزن: کمیل گروشیسکی
'68
ورود: ماتئوش کلیش خروج: گزگوژ کریچوویاک
'80
ورود: سباستین ژیمانسکی خروج: کمیل گروشیسکی
'82
آرکادیوش میلیک
'82
ورود: دنی میلوسویچ خروج: الدار چیویچ
'85
ورود: کارول لینتی خروج: پیوتر زیلینسکی
'87
امیر Hadžiahmetović
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو