اطلاعات بازی
زمان بازی پنجشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۹ - 23:30
مسابقات لیگ اروپا
رویداد‌های بازی
رویدادی برای این بازی تعریف نشده است.
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو