اطلاعات بازی
زمان بازی پنجشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۹ - 19:30 - هفته 4
مسابقات لیگ قهرمانان آسیا
رویداد‌های بازی
'14
گلزن: Saad Natiq سعد ناطق
'22
Saad Natiq سعد ناطق
'28
Lucas Pedro لوکاس لیما
'46
ورود: Saeed Fawaz سعيد المولد خروج: عبدالله عبدالله ترمين
'46
ورود: Abdulrahman عبدالرحمن غريب خروج: Yousef Saad منصور الحربی
'56
گلزن: محمد Al Majhad
'60
ورود: سلمان سلمان المؤشر خروج: Mazen Abu Shararah
'63
ورود: Jasim محمد خروج: Mohammed Qasim مجید
'65
گلزن: Mazen مازن فياض
'74
ورود: احمد جلال خروج: محمد Mazhar
'75
ورود: Mohammed Abdulhakim محمد آل فتيل خروج: محمد Al Majhad
'80
ورود: Marwan Hussein Hassan مروان حسین خروج: Mohammed Jabbar Shwkan Al Mayyahi
'80
ورود: Sadeq Zamil خروج: Mazen مازن فياض
'82
ورود: مروان حسین حسين المقهوی خروج: Hussein Omar Abdul Ghani Sulaimani
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو