اطلاعات بازی
زمان بازی یکشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۹ - 01:30 - هفته 27
مسابقات CSL
رویداد‌های بازی
رویدادی برای این بازی تعریف نشده است.
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو