اطلاعات بازی
زمان بازی شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۹ - 13:30 - هفته 34
مسابقات جی لیگ ژاپن
رویداد‌های بازی
رویدادی برای این بازی تعریف نشده است.
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو