اطلاعات بازی
زمان بازی سه‌شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۸ - 19:30
مسابقات لیگ قهرمانان آسیا
رویداد‌های بازی
'7
امجد امجد عطوان
'10
گلزن: Anas Abed Salem Al Jabarat پاس گل: Ahmed Ersan Mohammad Hamdouni
'34
گلزن: یوسف Nasser Al Salman پاس گل: Faisal Zayed منصور الحربی
'46
Yousef Ahmad Mohammad Al Rawashdeh
'58
Khaled Ali Nasser ياسر القحطانی
'72
ورود: Krahire Yannick Zakri خروج: Saeed Mohammad Saeed Hasan Al Murjan
'75
ورود: Yousif Al Khebezi خروج: Abdullah Salem Al Buraiki
'79
ورود: Alaa عباس خروج: Bismark de Araújo Ferreira
'82
ورود: Ehsan Manel Farhan حداد خروج: Khalil Zaid Khalil Baniateyah
'95
ورود: Odai Khadr Salem Al Qara خروج: Farhan Shukor Tawfeeq
'113
ورود: احمد Zanki خروج: یوسف Nasser Al Salman
'119
گلزن: Fahad علی مبخوت پاس گل: Faisal Zayed منصور الحربی
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو