اطلاعات بازی
زمان بازی سه‌شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۸ - 17:30
مسابقات کوپا ایتالیا
رویداد‌های بازی
'26
لورنزو اینسینیه
'31
مارچلو Falzerano
'37
پیترو یملو
'45 +7
پیترو یملو
'55
ورود: ولاد میهای دراگومیر خروج: کریستین Buonaiuto
'56
نوربرت جیومبر
'62
فابین فابین
'62
ورود: فدریکو ملکیوری خروج: پیترو یملو
'65
ورود: دیگو دمه خروج: فابین فابین
'71
ورود: آمارا کوناته خروج: مارکو کارارو
'75
ورود: خوزه ماریا کایخون خروج: ایروینگ لوزانو
'84
ورود: آلان مارکس لوریرو خروج: پیوتر زیلینسکی
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو