اطلاعات بازی
زمان بازی یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸ - 16:15 - هفته 11
مسابقات لیگ برتر ایران
رویداد‌های بازی
'31
آرمین سهرابیان
'46
ورود: محمدرضا سلیمانی خروج: آرمان رمضانی
'52
محمد مهری
'55
ورود: لوکا Gadrani خروج: میلاد Saremi
'63
ورود: مصطفی رحمان احمدی خروج: پیمان شیرزادی
'77
محمد صادق بارانی
'77
ورود: رضا جعفری خروج: امیرحسین حسین زاده
'79
ورود: دانیال مومنی خروج: محمد صادق بارانی
'85
ورود: معین عباسیان خروج: حسین کامیاب
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو