اطلاعات بازی
زمان بازی دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸ - 17:00 - هفته 7
مسابقات لیگ برتر ایران
رویداد‌های بازی
'19
حسین ابراهیمی
'25
ورود: حبیب فر عباسی خروج: سوشا مکانی
'45 +4
ورود: ابوذر صفرزاده خروج: سلمان بحرانی
'65
ورود: سجاد جعفری خروج: صادق صادقی
'68
ورود: رضا علی محمد دهقان خروج: دانیال مومنی
'74
گلزن: پیام ملکیان
'83
ورود: سعید کریمی خروج: پیمان شیرزادی
'86
ورود: سعید کریمی خروج: حسین ابراهیمی
'90 +3
حسن نجفی
'90 +1
امیرحسین Mousazadeh
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو