اطلاعات بازی
زمان بازی پنجشنبه ۴ مهر ۱۳۹۸ - 18:30 - هفته 5
مسابقات لیگ برتر ایران
رویداد‌های بازی
'46
امیرحسین کریمی
'49
علی حمودی
'50
ورود: امیرحسین باقرپور خروج: مهرداد هدایتیان
'59
ورود: حسن بیت سعید خروج: احمد عبدالله زاده
'68
محمد آبشک
'72
ورود: شهریار مقانلو خروج: اسماعیل اسماعیل شریفات
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو