جزئیات بازی
زمان بازی پنجشنبه ۴ مهر ۱۳۹۸ - 18:30
مسابقات لیگ برتر ایران
رویداد‌های بازی
'41
ورود: مهدی قائدی خروج: محسن کریمی
'45
محمد دانشگر
'68
گلزن: داریوش شجاعیان پاس گل: فرشید اسماعیلی
'69
ورود: دانیال دانیال اسماعیلی فر خروج: رضا حبیب زاده
'74
گلزن: دانیال دانیال اسماعیلی فر پاس گل: محمد نژادمهدی
'78
ورود: محمدرضا خلعتبری خروج: محمدرضا عباسی
'82
ورود: آرش رضاوند خروج: مرتضی تبریزی
'89
گلزن: فرشید اسماعیلی
'92
گلزن: امیرارسلان امیرارسلان مطهری
بازیکنان