اطلاعات بازی
زمان بازی یکشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ - 19:45 - هفته 3
مسابقات لیگ برتر ایران
رویداد‌های بازی
'13
رضا علیاری
'30
گلزن: سعید محمدفر
'32
آرمان رمضانی
'45
گلزن: امیرحسین حسین زاده
'46
ورود: نیما میرزازاد خروج: محمد امین رضایی
'59
ورود: رحمان جعفری خروج: محمد میری
'61
گلزن: آرمان رمضانی
'66
ورود: محمد مهدی نظری خروج: محمد عباس زاده
'69
ورود: محمد مهری خروج: آرمان رمضانی
'70
گلزن: رحمان جعفری
'75
گلزن: Kamaledin Nikkhoui
'79
ورود: سعید Gholamalibeigi خروج: روزبه شاه علی دوست
'80
گلزن: محمد مهدی نظری
'82
معین عباسیان
'85
گلزن: علی شجاعی
'90
ورود: رضا جعفری خروج: امیرحسین حسین زاده
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو