اطلاعات بازی
زمان بازی یکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ - 23:00
مسابقات کوپا ایتالیا
رویداد‌های بازی
'6
گلزن: مارکو تامینلو
'27
گلزن: یاکوپو دتزی
'51
متئو Brunori Sandri
'58
ورود: استفانو Moreo خروج: آنتونینو لا گومینا
'65
ورود: آندره آ Cisco خروج: کریستین Galano
'78
دومنیکو مایتا
'80
ورود: یوره بالکووتس خروج: لوکا آنتونلی
'84
ورود: داویده فراتسی خروج: کریم لاریبی
'84
ورود: لدیان مموشای خروج: ماسیمیلیانو Busellato
'101
دومنیکو مایتا
'101
ورود: سیمونه رومانیولی خروج: یاکوپو دتزی
'102
ورود: گابریله زاپا خروج: متئو Brunori Sandri
'104
گلزن: استفانو Moreo
'107
مارکو تامینلو
'108
ورود: جنارو بورلی خروج: الساندرو برونو
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو