اطلاعات بازی
زمان بازی یکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ - 23:00
مسابقات کوپا ایتالیا
رویداد‌های بازی
'27
مارچلو تروتا
'31
گلزن: مارچلو تروتا
'35
گلزن: مارچلو تروتا
'37
میرکو گوری
'51
ورود: تامی Maistrello خروج: اتوره مندیسینو
'57
گلزن: کمیلو چانو
'59
ورود: آلسیو Tribuzzi خروج: نیکولاس هاس
'65
ورود: فرانچسکو زامپانو خروج: آندره آ بگتو
'65
ورود: جوزپه کاریرو خروج: آلسیو Tuttisanti
'68
گلزن: نیکولا Citro
'73
ورود: انریکو زامپا خروج: لوییجی Cuppone
'75
گلزن: نیکولو بریگنتی
'75
ورود: ماتیا ویتاله خروج: رافائله مایلو
'81
الساندرو سالوی
'82
گلزن: میکله فرارا
'84
جوزپه کاریرو
'90
ماتیا ویتاله
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو