اطلاعات بازی
زمان بازی چهارشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۹ - 22:00 - هفته 37
مسابقات سری آ ایتالیا
رویداد‌های بازی
'15
کریستین رومرو
'26
گلزن: حامد جونیور ترائوره
'39
گلزن: دومنیکو براردی
'46
ورود: دومنیکو کریشیتو خروج: داویده بیراسکی
'46
ورود: پیتر آنکرسن خروج: فرانچسکو کاساتا
'61
ورود: والون بهرامی خروج: فیلیپ جاگیلو
'65
ورود: لوکاس هاراسلین خروج: حامد جونیور ترائوره
'66
گلزن: فرانچسکو کاپوتو
'72
ورود: آندره آ فاویلی خروج: گوران پاندف
'72
ورود: یاگو فالکه خروج: لاس شون
'73
ورود: پدرو اوبیانگ خروج: مانوئل لوکاتلی
'73
ورود: جاکومو راسپادوری خروج: فیلیپ جوریچیچ
'74
گلزن: جاکومو راسپادوری
'79
ورود: جیورجوس کیریاکوپولس خروج: روجریو اولیورا
'79
ورود: جاکومو Manzari خروج: دومنیکو براردی
'85
پدرو اوبیانگ
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو