اطلاعات بازی
زمان بازی یکشنبه ۷ مهر ۱۳۹۸ - 00:00 - هفته 7
مسابقات لیگ پرتغال
رویداد‌های بازی
'29
آندره Bernardes Santos
'44
گلزن: Tiago Alexandre ازگایو پاس گل: لوییس پریرا کارنیرو
'59
José Lionn Barbosa de Lucena
'59
برناردو Oliveira Dias
'59
ورود: آندرسون Oliveira Silva خروج: آنتونیو تونی مارتینز
'61
گلزن: پدرو گونسالوس پاس گل: روبن Lameiras
'62
الکس Centelles Plaza
'66
ورود: ژوائو Alves Rodrigues خروج: André Alexandre Carreira Sousa
'75
ورود: دیوگو Dos Santos Cabral خروج: آندره Bernardes Santos
'79
ورود: اروش راچیچ خروج: پدرو گونسالوس
'80
گلزن: آندرسون Oliveira Silva پاس گل: Gonçalo Rosa Gonçalves Pereira Rodrigues
'83
ورود: متئو کاسیرا خروج: برناردو Oliveira Dias
'87
گلزن: آندرسون Oliveira Silva پاس گل: فابیو Santos Martins
'89
ورود: Riccieli Eduardo زی روبرتو خروج: Gustavo Enrique Giordano Amaro آسانسائو
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو