اطلاعات بازی
زمان بازی شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۹ - 20:30 - هفته 38
مسابقات سری آ ایتالیا
رویداد‌های بازی
'19
ورود: عمر کالی خروج: لورنزو تونلی
'26
دنیله گاستالدلو
'27
فابیو کوالیارلا
'36
رونالدو ویرا
'41
گلزن: مهدی لریس
'48
ولادیمیرو فالکونه
'49
ارنستو تورگروسا
'59
ورود: امانوئله اندوی خروج: نیکولاس اشپالک
'59
ورود: الساندرو سمپرينی خروج: دنیله گاستالدلو
'68
ورود: آلفردو دوناروما خروج: فلورین آیه
'68
ورود: کارول لینتی خروج: مهدی لریس
'68
ورود: یاکوب یانکتو خروج: گونزالو مارونی
'72
ورود: مورتن تورسبی خروج: رونالدو ویرا
'72
ورود: کریستوفر آسکیلدسن خروج: آندره آ برتولاچی
'78
ورود: ماتیا ویویانی خروج: آلفردو دوناروما
'81
کریستوفر آسکیلدسن
'90 +1
کریستوفر آسکیلدسن
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو