اطلاعات بازی
زمان بازی شنبه ۴ مرداد ۱۳۹۹ - 19:45 - هفته 36
مسابقات سری آ ایتالیا
رویداد‌های بازی
'20
ارنستو تورگروسا
'29
دنیله دسنا
'45
آلش ماتیو
'58
ورود: لوکا سیلیگاردی خروج: یورای کوتسکا
'59
گلزن: متئو دارمیان
'62
گلزن: دنیله دسنا
'66
ورود: آندره آ Papetti خروج: دنیله گاستالدلو
'69
ورود: جوزپه پزلا خروج: ونسان لائورینی
'70
ورود: برونو آلوز خروج: جانلوکا کاپراری
'70
ورود: ماتیا اسپروكاتی خروج: سیمونه ياكوپونی
'76
ورود: روبرتو اینگلزه خروج: ژرویس لومبه یائو کواسی
'79
ورود: برونو مارتلا خروج: نیکولاس اشپالک
'81
گلزن: دژان کولوشوسکی
'88
خروج: الساندرو سمپرينی
'90 +2
آندره آ Papetti
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو