اطلاعات بازی
زمان بازی یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۹ - 22:00 - هفته 34
مسابقات سری آ ایتالیا
رویداد‌های بازی
'2
لیانکو نوس
'5
لیانکو نوس
'36
ساشا لوکیچ
'42
جرمن پزلا
'58
ورود: پاتریک کوترونه خروج: کریستین کوامه
'62
ورود: وینچنتزو میلیکو خروج: الکس برنگر
'62
ورود: سیمونه وردی خروج: سیمونه زاتزا
'62
ورود: سیمونه ادرا خروج: لیانکو نوس
'68
ورود: لورنزو ونوتی خروج: فدریکو کیه زا
'68
ورود: جوزف دانکن خروج: رشید غزال
'72
ورود: کریستین آنسالدی خروج: لورنزو دی سیلوستری
'75
گلزن: پاتریک کوترونه
'79
ورود: توماس رینکون خروج: سوالیهو میته
'82
ورود: فدریکو چکرینی خروج: گائتانو کاستروویلی
'82
ورود: دوشان ولاهوویچ خروج: فرانک ریبری
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو