اطلاعات بازی
زمان بازی یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸ - 19:30 - هفته 8
مسابقات سری آ ایتالیا
رویداد‌های بازی
'12
ورود: آندریاس کورنلیوس خروج: روبرتو اینگلزه
'23
ایوان رادوانوویچ
'29
متئو اسكوتزارلا
'38
گلزن: یورای کوتسکا پاس گل: دژان کولوشوسکی
'42
گلزن: آندریاس کورنلیوس پاس گل: متئو اسكوتزارلا
'45 +1
گلزن: آندریاس کورنلیوس پاس گل: ژرویس لومبه یائو کواسی
'46
ورود: آندره آ پینامونتی خروج: گوران پاندف
'50
گلزن: آندریاس کورنلیوس پاس گل: دژان کولوشوسکی
'52
گلزن: آندره آ پینامونتی پاس گل: پائولو گیلیونه
'54
ورود: پیتر آنکرسن خروج: ادواردو گولدانیگا
'62
ورود: هرنانی جونیور خروج: متئو اسكوتزارلا
'71
ورود: فیلیپ جاگیلو خروج: لاس شون
'75
ورود: جوزپه پزلا خروج: کاستریوت درماکو
'79
گلزن: دژان کولوشوسکی
'83
کریستین کوامه
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو